Reference

Vybrané stavby 

Moduly pro rekreaci

Zázemí pro tvůrčí činnost, přemýšlení a odpočinek.


Prodejní stánky - SALES point

Různé velikosti a účel použití a přitom stále mobilní. 

Moduly pro trvalé bydlení

Dostupné bydlení za cenu bytu v paneláku.