9x3,5 na 8x3,5m - 59,5m2

Turnov - 2015

Ukázkový modul ,,L´´